Principy

Efemér jsem založila, protože mi leží na srdci některé dnešní postupy v obchodu s řezanými květinami.

Jako zákazníci známe zaběhlý květinový sortiment, který je celoročně k dispozici, ale méně už tušíme, že k nám putuje tisíce kilometrů, a jakou daň platí za jeho nízkou cenu a celoroční dostupnost lidé i krajina v Zimbabwe, Keni či Ekvádoru.

Neuvědomujeme si, že globální trh zapříčinil zánik téměř všech malopěstitelů květin a zahradnictví v našem sousedství. Mizí tak přirozená schopnost účelně využívat místní zdroje a často i pocit zodpovědnosti za své okolí.

Díky vyšlechtěným květinám se šíří zvrhlá estetika floristického umění, která nám podsouvá pocit studu za obyčejnou kytku z venkovské zahrady nebo ze sobotní vycházky za město.

Pro mě je práce s květinami spíše tvůrčím procesem než odcizenou průmyslovou produkcí, vnímám neoddělitelnou podobu každé kytice s jejím původem a přirozeným projevem. Proto nabízím alternativu.

  • Znám místa, na nichž naše květiny vyrůstaly. Pěstuji je na své vlastní zahradě ve městě v souladu s principy ekologického zemědělství.
  • Co si nevypěstuji, kupuji od lokálních pěstitelů či v zahradnictví.
  • Je pro mě normální používat rostliny podle ročního období.
  • Oživuji rituály a kulturní zvyky spojené s květinami.
  • Vstupuji na území opuštěných zahrádkářských kolonií a ploch zarůstajících plevelem.
  • Ráda používám rostliny vyskytující se volně v příměstské divočině i kulturní krajině.
  • V krajině pozoruji přirozená stanoviště jednotlivých rostlinných druhů.
  • Považuji kytici za výtvarný objekt v sounáležitosti s místem, kde vzniká, a člověku, kterému je určena.

Jsem brněnská zahradní architektka Lucie Králíková. Efemér jsem založila s architektkou Klárou Zahradníčkovou.

Mým patronem je sv. Fiakr, ochránce zahradníků.

Košilky a sv. Fiakr

Pro vás

Ráda na objednávku vytvořím kytici a vyzdobím prostor pro jakoukoliv příležitost.

Ráda naváži spolupráci s místními pěstiteli květin a připojím se k podobně smýšlejícím projektům.

efemer.info@gmail.com · +420 605 938 524 · Brno

Deník