zmrzlé růže pro Viktora Valadenského · 29.11.2013

foto: Denisa Skládalová, Drahomír Stulír

Známe se z dálky a trochu z vyprávění. Tichá dívka, která vozí svému chlapci zvláštní dárky a ochraňuje chrty. Taky vyšívá holubice na košile a šaty, které vypadají trochu jako krovky brouků. Našít ptáku zpět ulomené křídlo, adoptovat brkoslava, koupit mravenečníkovi kávu. Divná dívka. Vážeme pro ni kytici k narozeninám na samém konci listopadu. Jsme poctěny a šťastné, že můžeme poskládat to nejdivnější a pro nás nejkrásnější. Zelené květy čemeřice smrduté na tajném místě, poslední něžné a křehké květy sladce růžových růží, které místy sežehl mráz, opálené klacíky jmelí jako posel adventu, utíkající chmýr plaménku z plotu, zelené kulaté šípky, zhnědlé miříky nasáklé deštěm z louky. Viktor to unese, říkáme si. Dívka protikladů. Křehkost, smutek, bolest, únavu i něžnost balíme do hedvábného černého papíru. Krásné narozeniny a novou tvůrčí energii!