masopustní veselky · 18.1.2014

Masopustní období začíná 7.ledna po svátku Tří králů. Jeho konec je pohyblivý, řídí se datem Popeleční středy, letos spadá na 5. březen. O masopustu bylo samozřejmé “pustit maso“ při zabijačkách, pořádat muziky a bály, setkávat se, navštěvovat se a slavit veselky. Nejvíc svateb se konalo právě v tomto zimním období, kdy se nemuselo pracovat na poli, církev tolerovala zábavy, které musely skončit s následujícím dlouhým obdobím půstu. Masopustní svatby patřily k těm nejbujarejším v roce, stoly se prohýbaly pod tíhou masa a koblih. Při tanci se skákalo co nejvýše,aby obilí a len narostlo stejně vysoko. Typickým materiálem masopustní doby byla sláma, symbol plodnosti. Kolik slámy ve snůpku, tolik děcek. Proto jsme ji masopustní nevěstě bezpodmínečně přidaly!